grūdų, jų produktų ir kitų produktų apyvartos dokumentų aprašas

grūdų, jų produktų ir kitų produktų apyvartos dokumentų aprašas
grūdų, jų prodùktų ir kitų prodùktų apývartos dokumeñtų ãprašas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 6 priede nurodytus rekvizitus turintis pajamų ir išlaidų dokumentų aprašas, sudaromas, kai į inventorizuojamąjį objektą priimami arba iš jo išduodami grūdai, jų produktai ar kiti produktai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392882&p_query=&p_tr2= ryšiai: susijęs terminasgrūdai susijęs terminasgrūdų ir kiti produktai susijęs terminasgrūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonė šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-95 „Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 479 „Dėl Grūdų ir jų produktų inventorizacijos grūdų perdirbimo įmonėse taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1076)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”